Bygga hus i Knivsta

En stark tillväxt, ett rikt förenings- och kulturliv och värdefull historia – det utmärker välmående Knivsta.

I Knivsta kommun är utbildningsnivån liksom medelinkomsten hög. Här är de flesta sysselsatta inom tjänstesektorn och företagen kännetecknas av driv och framåtanda. En stor del av arbetsmarknaden ligger dock i andra kommuner, framför allt i Uppsala och Sigtuna, dit det är lätt att pendla med goda kommunikationer. I Knivsta är det lätt att skapa sig en meningsfull fritid. Kommunen har ett omfattande och varierande utbud med föreningar inom idrott, kultur och friluftsliv för såväl barn och ungdomar som vuxna. Utflyktsmålen är många och ibland annorlunda. Bara några minuter från tätorten finns sjöar, skogar, ängar och vandringsleder.

Bjuder på naturupplevelser gör bland annat storskogen Lunsen och naturreservatet Kungshamn - Morga vid Mälarens strand, medan bland annat fornborgen Broborg, gravfältet Vallbyåsen, träslottet Noors slott, flera unika medeltida kyrkor och fornlämningsmiljöer av riksintresse står för de kulturhistoriska inslagen. I bygden finns det gott om värdefulla fornlämningsmiljöer av riksintresse. Det här är ett landskap som berättar en lång och spännande historia.
 

Vi finns även här