Stockholm

Lediga tomter och bostäder i Stockholm

Här hittar du alla våra lediga, byggklara tomter och bostadsprojekt i Stockholm.

Trots att Stockholms län kan tyckas vara ett län med betydande andel storstad, så har länet ett förhållandevis omfattande jord- och skogsbruk. Här är ett oerhört naturskönt och varierande län! Länet brukar även kallas ”Storstockholm” och innefattar hela 26 stycken kommuner. Kommunerna är sinsemellan olika, exempelvis när det gäller befolkningsmängd och storlek. Den största av kommunerna är förstås Stockholms kommun, som har omkring 1,4 miljoner invånare. Sedan är det ett hopp ner till tvåan på listan, vilket är Södertälje med sina 65 000 invånare.

Den till invånarantalet minsta kommunen av Stockholmskommunerna är Nykvarn med strax över 10 000 invånare. Om vi ska kalla något län för möjligheternas plats, då är det Stockholm. Här finns alla chanser till utbildning, jobb och en aktiv fritid. Välkommen att uppfylla dina drömmar!