Villkor Instagram #Jatillahus

Vi älskar att se bilder på våra fina hus i sociala medier! Vi hade önskat att få tillåtelse att dela din bild i våra egna kanaler i inspirations syfte. Bilden kan då ha chans att publiceras på vår hemsida och i våra sociala medier tex. Instagram, Facebook och i våra nyhetsbrev.

Genom att svara på vår begäran med hashtag #JatillAhus, godkänner du följande:

Du tillhandahåller A-hus AB, (organisationsnummer 556210-7069) en icke-exklusivt, royaltyfrit världsomspännande licens för att använda bilder som du har svarat på med #JatillAhus i deras marknadsföring och / eller reklam, inklusive bildgalleri på hemsidan, nyhetsbrev, sociala medier, e-post och annan kundkommunikation, butiksmaterial och andra marknadsföringsändamål.

Bilderna kommer även att kunna användas av vårt moderbolag, Derome AB (organisationsnummer 556120-4487) och bolagets ägda varumärken.

 

Du representerar och garanterar att du äger eller kontrollerar rättigheterna till det material du har lämnat in och att du har tillstånd från någon person / personer som visas på bilderna. Dessutom intygar du att du är en person (dvs. inte ett företag), du är minst 18 år eller har föräldrars samtycke, och att A-hus AB's användning av dina bilder inte bryter mot någon tredje parts eller någon lagers rättigheter.

 

Härmed frigör du A-hus AB från alla skyldigheter för att betala dig för användningen av dina bilder och befriar och godkänner att hålla A-hus AB från alla anspråk (inklusive fordringar från tredje part) och skulder i samband med användningen av bilderna enligt ovan.

 

Svensk lag reglerar dessa villkor, där behöriga domstolar i Stockholm ska ha exklusiv behörighet för tvister som uppkommer av dem.

 

Om du vill återkalla samtycke för att dela dina bilder med A-hus AB klickar du på "i" -ikonen i nedre vänstra hörnet i din delade bild, publicerad på vår hemsida. Ikonen kommer att länka dig till ett formulär där du kan skicka din begäran om att återkalla ditt samtycke.

 

Vi hoppas att du låter oss dela dina foton under dessa förutsättningar. Du kan alltid höra av dig kring frågor om integritet och dataskydd genom att maila oss på info@a-hus.se.

 

Tack på förhand!