Go with nature - en villatomt på naturens villkor | A-hus
Hoppa till innehållet

Go with nature - en villatomt på naturens villkor

Som ett led i strävan efter ett klimatsmart boende har A-hus tagit den välrenommerade landskapsarkitekten MSA Johan Paju till hjälp. Resultatet: Ett trädgårds-koncept med naturens villkor i fokus.

Tomten ska:
- ta hand om sitt vatten och utnyttja det.
- bidra till artrikedom.
- skapa spridningsvägar för flora och fauna.
- vara lättskött.
- bidra till ett rikt socialt liv.

Vi har delat upp konceptet i tre delar:

Sociala framsidan
Framför huset skapas den sociala trädgården vid gatan, här finns en entrésittplats, carport och en fruktlund att sitta i och snacka med grannarna.

Familjära baksidan
Bakom huset leker och umgås man med familjen. Du delar på en pergolaträdgård med din granne om du vill. Naturfonden

Längst bak på tomten överlåts en yta till naturen, en s.k brynzon som flätar samman naturen i området!

Utformning, material och delar
Hela tomten är en lättskött örtäng med varierande fuktighet och arter.

Slåtter en gång om året. Det går bra att kicka boll eller bara ligga på den. En träspång binder samman trädgårdens delar, den utförs i svenskt furu. Här sitter man och umgås, odlar, komposterar m m.            
    
En brynzon med fågelbär, slån, nypon m m anläggs i bakkant och som avskiljande häck mellan grannar åt ett håll.
Det ger fågelkvitter, naturupplevelser och årstidsväxlingar.

En pergolaträdgård med grusgång ger skugga och en social kontakt med grannen. Här växer murgröna, vildvin, humle och rosor. Carport och entréyta utförs grusad och armeras med lokal sten (fältsten) i blandade fraktioner. Här blir ytan genomsläpplig och gräs vandrar in sakta sakta.

Kompostering
Vårt första hus byggs i Stockholms stad och i detta området har man insamling av varmkompostavfall, detta går till förbränning och omvandlas till energi till staden. Kallkomposten är till för trädgårdsavfall som sedan återanvänds i trädgårdens rabatter och odlingar.

Grönsaksland
En egen odlingsbädd för att under del av året tillgodose sig med egen ekologisk odlad mat.
Produkten har lagts i kundvagnen