141211_Världens snyggaste solenergihus | A-hus
Hoppa till innehållet

2014-12-11

Bright Living - ett av världens snyggaste solenergihus

A-hus Bright Living, som är ritat av arkitekten Gert Wingårdh och del av projektet One Tonne Life, har utsetts till ett av världens snyggaste solenergihus.

Totalt har 50 byggnader över hela världen valts ut, varav fyra finns i Sverige. Förutom Bright Living är Naturrum Vattenrike i Kristianstad, KTH:s auditorium, Almedalens bibliotek på Gotland  bland de 50 utvalda solenergihusen. Syftet är att inspirera arikitekter till att rita fler solenergihus.

- Arkitekter behöver öka kunskapen och intresset för solenergi, säger Maria Wall, forskare vid Energi och ByggnadsDesign vid Lunds Tekniska Högskola som ingått i juryn för projektet.

I juryn ingick 20 forskande och praktiserande arkitekter från tolv deltagande länder. Dessa valde ut 50 byggnader utifrån 230 inkomna förslag genom att betygssätta varje förslag individuellt och tillsammans bestämma lägsta totalbetyg för att bli utvald.

Maria Wall berättar att många arkitekter idag tycker att solfångare och solceller är fula.

- Det fungerar inte längre att solfångarna och solcellerna monteras på byggnaderna efter de är klara. Det måste bli arkitekternas uppgift att tänka in de här lösningarna från början, säger hon. De utvalda projekten visar goda kvaliteter när det gäller formspråk, byggnadsintegrering och funktion och är tänkta att ge inspiration till arkitekter, byggherrar och andra aktörer.

Här är alla utvalda projekt

Lunds universitet skriver om projektet

Läs rapporten om One Tonne Life-huset

Fakta om solcellerna på huset

One Tonne-huset har solcellspaneler både på taket och på söderfasaden. Panelerna är tillverkade av det Tyska företaget Sulfurcell som ägs av bl.a. Vattenfall.  En viktig egenskap hos de här solcellerna är att de är anpassade för att integreras i huskonstruktionen. Detta innebär att de ersätter annat beklädnadsmaterial på de ytor där de är monterade vilket sänker totalkostnaden och ger en vackrare exteriör.

Panelerna är baserade på så kallad tunnfilmsteknik vilket innebär att man bygger upp solcellen genom att applicera olika halvledareskikt på en glasskiva. Fördelen är en lägre kostnad, jämfört med konkurrerande teknik baserad på skivor av kristallint kisel. En nackdel är dock lägre effektivitet eller mängd producerad elektricitet per solstråle. Med den här tekniken så producerar en solcellsyta på ca 40 m2 ungefär 3000 kWh på ett år (i Stockholm).

Det här är One Tonne Life

One Tonne Life är ett projekt där A-hus, Vattenfall, Volvo Cars och samarbetande företag skapar ett klimatsmart hushåll.

Familjen Lindell försökte ta sig ner till utsläppsnivån ett ton CO2 per person och år och ändå leva ett vanligt liv. Till sin hjälp fick de bland annat ett klimatsmart hus med solceller på taket som förser huset med el och “tankar” elbilen på garageuppfarten. Under testperioden sänkte Lindells sina utsläpp från normala 7,3 ton koldioxid per år och person till 1,5 ton.

För att säkerställa tillförlitligheten i mätningarna av familjens CO2-utsläpp deltog experter från Chalmers tekniska högskola i projektet.

Tre år efter familjen Lindell flyttade ut har det banbrytande pilotprojektet blivit verklighet. Nu lever Jon, Tina och sonen Nils Jogensjö ett exceptionellt koldioxidsnålt familjeliv i ”One Tonne Life”-villan med hjälp av A-hus, Vattenfall och Volvo Cars. Läs mer om projektet på onetonnelife.se

Produkten har lagts i kundvagnen