110419_Varför inte CO2 märkta hus? | A-hus
Hoppa till innehållet

2011-04-19

Varför inte CO2 märkta hus?

Småhustillverkaren A-hus vill ge husköparen ett tydligt kvitto på vilken klimatpåverkan deras villor har.

Nu redovisar A-hus vilket koldioxidutsläpp en villa genererar - allt från trästomme och isolering till köksinredning och vitvaror. Konsumenten kan därmed göra aktiva, klimatsmarta val - också i sina husaffärer.

Som ett led i satsningen på mer energieffektiva och miljövänliga hus har småhustillverkaren A-hus, med hjälp av IVL Svenska Miljöinstitutet och i tätt samarbete med sina underleverantörer, låtit räkna fram koldioxidavtrycket på en normalstor villa på 150 m2.

- Syftet med ett sådant här arbete är inte enbart att kunna bli transparent gentemot husköparen när det gäller vår produkts miljöpåverkan, utan också att kunna utveckla ännu bättre produkter i framtiden. Vi ser på ett tydligare sätt vilka material och komponenter som är bättre eller sämre ur miljösynpunkt och vi kan använda denna nya kunskap i vår dialog med våra underleverantörer för att tillsammans hitta nya, kostnadseffektiva och klimatsmarta alternativ, förklarar Peter Mossbrant VD för A-hus och Derome Hus.

Inom ramen för utvecklingen av en ny serie klimatsmarta hus, bestämde sig hustillverkaren att lägga kraft på att utveckla klimatskalet från grund till tak - för att få ett energieffektivt hus, men också för att titta på hur huset påverkar klimatet i produktions- och användningsfasen.

Anna Widheden på IVL Svenska Miljöinstitutet har räknat fram klimatavtrycket för A-hus:
- IVL hjälper flera företag att räkna fram klimatpåverkan på de byggnader man producerar. Det intressanta med A-hus är att man tar ett steg längre och ser byggnaden som en del av boendet och ställer denna miljöpåverkan i relation till vad en normal familj konsumerar. Vi kommer nu att tillsammans med A-hus gå vidare och se på möjligheten att integrera denna typ av beräkningar direkt från det CAD-verktyg de använder. En sådan utveckling skulle innebära att man i framtiden, redan på ritningsstadiet, kan utnyttja detta underlag för miljöanpassning av de produkter som tas fram.

Anna Widheden på IVL har jobbat i sju månader med beräkningar och har nu levererat en slutrapport till A-hus. LCA-data (Livscykelanalysdata) från A-hus leverantörer har samlats in och kompletterats med databasdata. Det man har räknat på är samtliga byggnadsdelar från grund och uppåt, inklusive installationer och fast inredning.

- Vad vi gör nu är att koppla brukarperspektivet till detta. Att bygga klimatsmarta hus handlar, utöver att se över tillverkningsprocess och materialval, om att huset skall ha en låg energiförbrukning. Vi vill dessutom visa att det är möjligt att bygga energieffektivt utan att göra avkall på funktion, komfort och design. Det får heller inte bli så dyrt att våra kunder inte längre har råd med våra hus, förklarar Peter Mossbrant på A-hus.

I projektet One Tonne Life, där A-hus, Volvo Personvagnar och Vattenfall är initiativtagare, är just detta realitet. Projektet går ut på att en vanlig svensk familj, familjen Lindell, har fått flytta in i ett klimatsmart A-hus med en elbil på uppfarten och under sex månader anta utmaningen att minska sitt koldioxidavtryck från 7 till 1 ton. A-hus har med den kände arkitekten Gert Wingårdhs hjälp tagit fram en helt ny husserie med just design, klimat och komfort i fokus. Familjen Lindell blir först ut att bedöma om man har lyckats.

Leverantörer som CO2-redovisar:
Plannja/Steinwalls
Isover
Tarkett
REC Indovent
Siemens Hushållsapparater
Marbodal
SSC Trätrappor
Svedbergs
Elit
Hajom
SnickarPer
Bewi
Derome Träteknik
Derome Timber

Produkten har lagts i kundvagnen