130412_Starkt 2012 för Deromegruppen | A-hus
Hoppa till innehållet

2013-04-12

Starkt 2012 för Deromegruppen

Resultatmässigt blev 2012 ett år över förväntan för Deromegruppen. 95 miljoner i vinst trots ett tungt investerings år.

- Nu går vi mot ljusare tider. Trä, med sina miljöfördelar, kommer att bli mer eftertraktat än någonsin, propagerar Deromes koncernchef och rustar för tillväxt. En omsättningsökning på 1 miljard och 100 nya medarbetare ligger i planen.

Deromes verksamhet spänner över hela träförädlingskedjan, från skog till färdiga träprodukter och hus. Bredden är en viktig del i receptet till att man trots flera tunga produktionsinvesteringar, ekonomisk instabilitet i Europa och rekordlågt byggande levererar ett resultat som är betydligt bättre än budgeterat.

- När det är lite stökigt i branschen i övrigt känns det bra att vi kan trygga våra partners och medarbetare med ett resultat på 95 miljoner efter avskrivningar. 2012 har varit ett år då vi rustat upp och investerat för att möta en uppgång på marknaden. Bland annat har vi byggt om våra sågverk för att kunna få ut fler plank och bräder ur råvaran, förklarar Deromegruppens koncernchef Karl-Erik Andersson.

Det är främst Deromes sågverks- och bygghandels verksamheter som har gått bra under fjolåret, men i princip samtliga verksamheter inom gruppen har kunnat levererat ett plusresultat. Bygghandeln gjorde sitt bästa resultat någonsin med 36 miljoner kronor i vinst. Lite tyngre har det varit för hus- och exploateringsverksamheten, men trots en sviktande bostadsmarknad och rekordlågt byggande i Sverige så har Derome startat 400 nya bostäder under fjolåret.

Och 2013 har börjat bra:
- Det känns som om det har börjat lossna på bostadsmarknaden. Det märks både när det gäller förfrågningar från våra kunder i byggbranschen och då det gäller efterfrågan på våra egna bostäder, menar Deromes koncernchef.

Karl-Erik Andersson ser ljust på framtiden och planen för kommande femårsperiod innefattar tillväxt inom alla Deromegruppens affärsområden. Det innebär en omsättningsökning på närmare 50 %, men han betonar också vikten av att växa med bibehållen sund ekonomi. Trots att man fokuserar hårt på att bli effektivare och mer rationella, i tillverkning såväl som i övriga processer, så kommer man att behöva bli fler medarbetare. Minst 100 stycken tror han.

Produkten har lagts i kundvagnen