140414_Åter igen succé för A-husdagen | A-hus
Hoppa till innehållet

2014-04-14

Åter igen succé för A-husdagen

Stort tack till alla som förgyllde A-husdagen lördagen 12 april!

I lördags arrangerade vi återigen A-husdagen på vår fabrik i Anneberg, utanför Kungsbacka. 1 800 glada besökare provade på våra olika aktiviteter.

Många var nyfikna på att träffa våra säljare och gick en tur i både husfabrik och sågverk. Barnen fick chansen att förvandlas till tigrar, prinsessor, kaniner m m med hjälp av vår duktiga ansiktsmålare. De byggde fågelholkar, tog en tur i ponnyridningen, provsatt truckar och testade lyckan i fiskedammen. Något som engagerade både stora och små var de spännande ankracen. Många fyndade också byggmaterial till bra priser.

En av dagens händelserna var att vi invigde våra nya produktionslinjer. Till vår hjälp hade vi Per Ödman, kommunstyrelsens ordförande. Med bravur hanterade han spikpistolen och satte spiken i den första väggen.


Vi hoppas att alla hade en bra dag och gick mätta och belåtna här ifrån.
Tack till alla som hjälpte till att göra A-husdagen till en sådan lyckad dag!

Längre ner på sidan kan ni se vinnare och de rätta svaren i poängpromenaden.

fagelholk     gravmaskin

ankrace     fiskadamm

guidning     ponnyridning

invigning_350.jpg     ansiktsmalning_350.jpg

VINNARE

Dela ditt foto på Instagram / Facebook
Vinnarna i "dela ditt foto" på Instagram och Facebook, som får ta den av en fin resväska;

  • Cecilia Bengtsson
  • Charlotte Stenberg 
  • Jessica Samuelsson
  • Lisette Moberg
  • Yvonne Sundfors Gustafsson


Poängpromenad
Frågorna i vår poängpromenad var kluriga. Men med dessa åtråvärda priserna så skulle de inte vara annat;

1:a pris - Ipad air
2:a pris - Solstol (baden baden)

3:e pris - Resväska

Grattis till våra vinnare:
1:a pris 12 rätt - Kerstin Edvardsson, Fjärås
2:a pris 11 rätt, utslagsfråga 263 st - Kjell Karlsson, Kållered
3:a pris 11 rätt, utslagsfråga 299st - Annika Friberg, Lindome

Grattis till alla vinnarna!


Frågor och svar i poängpromenaden

FRÅGA 1
I vårt land har inget annat material samma självklara plats i byggnadskonsten som träet. Från början av 1500-talet och fram till 1850 fick landet en kraftig folkmängdsökning, och volymen och storleken på alla sorters byggnader ökade successivt. Behoven styrde också storleken och utformningen av byggnader. Skillnaden var dock stor mellan rika och fattiga. Storbondegårdar, herrgårdar, bergsmansgårdar och prästgårdar hade större hus och flera rum. Småbönder, lantarbetare och hantverkare både i stad och på landsbygd, som också utgjorde huvuddelen av befolkningen, hade dock inte råd med mer än en byggnad som på bilden nedan. Vad kallades en sådan byggnad?

1. Folkstuga  X. Enkelstuga  2. Backstuga
enkelstuga

Rätt svar: Enkelstuga

FRÅGA 2
På Deromes tre sågverk sågas ca 450 000 m3 virke per år, varav ca 80 000 m3 här i Anneberg. Vi sågar gran och fur, som också är de trädslag som man i huvudsak använder till byggnadskonstruktioner. Andra trädslag kan vara lämpliga för annan tillverkning. Vilket trädslag används för tillverkning av tändstickor?

1. Ask  X. Asp  2. Al
Rätt svar: Asp

FRÅGA 3
Att vistas i skog och mark brukar vara en hälsa för kropp och själ. I Sverige har vi något så fantastiskt som allemansrätt, vilket inte är lika självklart i andra länder. Allemansrätten ger oss som vistas i skog och mark många rättigheter, men det medför också skyldigheter. En av följande saker får du INTE ta ur skogen utan markägarens tillstånd. Vilken?

1. Kåda  X. Kottar  2. Hallon
Rätt svar: Kåda

FRÅGA 4
När isen drog sig tillbaka från Skandinavien följde människorna i iskantens spår. Livet på tundran var tungt och farligt. Detsamma kan sägas ha gällt för de första träden, som var utsatta för hårt väder på de öppna vidderna. I begynnelsen fanns bara lite dvärgbjörk och några salixsorter. Så småningom började al, pil, björk, en och tall att breda ut sig. På Fulufjället i Dalarna hittade man för några år sedan granen ”Old Tjikko”. Det visade sig vid undersökningar att denna gran var ganska gammal. Hur gammal bedömer man att denna gran är?

1. ca 9500 år  X. ca 5500 år  2. ca 2500 år
Rätt svar: ca 9500 år

FRÅGA 5
Idag bygger vi på A-hus ca 500 hus per år. I huvudsak bygger vi villor, men vi bygger även parhus och flervåningshus. På våra hus förekommer det olika takkonstruktioner. Vad kallar man taket som finns bilden nedan?

1. Mansardtak  X. Valmat tak  2. Pulpettak

mansard

Rätt svar: Mansardtak

FRÅGA 6
Värmegenomgångskoefficienten, betecknad med U, är den egenskap som anger hur bra en hel byggnadsdel isolerar. Med byggnadsdel menas här exempelvis en vägg, ett golv eller ett tak. Denna värmegenomgångskoefficient kallas även för U-värde. Enheten för värmegenomgångskoefficienten är W/m²•°C eller W/m²•K. Ju lägre värde desto bättre isolering. På A-hus har vi en av marknadens mest energieffektiva väggar med 265 mm mineralull som standard. Vilket U-värde motsvarar detta ungefär?

1. 0, 28 W/m2 oC  X. 0, 21 W/m2 oC  2. 0, 15 W/m2 oC
Rätt svar: 0, 15 W/m2 oC

FRÅGA 7
När man sammanfogar trämaterial så är det vanligaste sättet att spika ihop de olika bitarna. Idag har det blivit allt vanligare att man skruvar ihop träet. Man kan då använda sig av olika sorters skruvar eller vid grövre dimensioner bultar. Vad kallas man bulten på bilden nedan?

1. Vagnsbult  X. Regelbult 2. Universalbult

bult

Rätt svar: Vagnsbult

FRÅGA 8
Bilden nedan skall föreställa ett av världens sju underverk, fyrtornet på Faros. Man räknar med att fyrtornet byggdes ca 200 f. Kr och förstördes av ett jordskalv på 1300 talet. Var någonstans låg fyrtornet?

1. Rhodos X. Alexandria 2. Aten

faros

Rätt svar: Alexandria

FRÅGA 9
Hela vår verksamhet är baserad på trä. Trä är klimatneutralt och bidrar till en hållbar miljö. Den råvara vi förädlar kommer från det uthålliga svenska skogsbruket där återplantering är ett krav. Tack vare att trä binder koldioxid, till skillnad från stål och betong, bidrar trähusbyggande i sig till en bättre miljö. Att bygga i trä är tio gånger miljövänligare än att bygga i betong. Även våra små fåglar behöver bostäder, så därför finns det idag möjlighet för barnen att bygga en fågelholk och ta med sig hem och sätta upp på något lämpligt ställe. Bilden nedan visar en liten fågel som gärna bygger bo i holkar. Vad är det för en fågel?

1. Entita  X. Svartvit Flugsnappare  2. Svartmes
fågel

Rätt svar: Svartvit Flugsnappare

FRÅGA 10
Det finns många fördelar med att välja trä som byggmaterial. Trä är flexibelt, kostnadseffektivt och miljövänligt. Väljer man att bo i en lägenhet på 72 kvm i ett flervåningshus med trästomme, så sparar man under byggnationen in motsvarande X års bilkörning, jämfört med att bo i samma lägenhet byggd av betongstomme. Hur många år står X för?

1. 3 år  X. 6 år  2. 8 år
Rätt svar: 8 år

FRÅGA 11
Ett unikt byggnadsverk som också är en av Sveriges största träbyggnader är Kiruna kyrka. Kyrkan som stod klar 1913 och har delvis sitt ursprung från den norska stavkyrkan, men skall också påminna om en lappkåta. Till vilken byggnadsstil kan man hänföra kyrkan?

1. Nationalromantisk  X. Barock  2. Renässans
Rätt svar: Nationalromantisk  

FRÅGA 12
Idag har vi inga problem att bygga flervåningshus i trä upp till 6-7 våningar. Vi har själva inom koncernen varit delaktiga att skapa system för höga träbyggnader som klarar såväl brand som bärighet. För närvarande håller vi på med ett flervåningshus på 5 våningar till Kvillebäcken i Göteborg. Under 1800-talet och tidigare hade man stora problem med bränder i städerna, och i Göteborg tillät man därför inte högre byggnader än 2 våningar om de var byggda av trä. Eftersom det var dyrt att bygga flervåningshus i sten och oekonomiskt att bara bygga 2 våningar så skapades ett hybridhus, med nedervåningen i sten och de 2 översta i trä så kallade landshövdingehus. Varför kallade man dem Landshövdingehus?

1. De första husen byggdes i kvarteret Landshövdingen i Göteborg  X. Förlagan till landshövdingehusen ritades av dåvarande landshövdingens fru som var arkitekt  2. Dåvarande arkitekten i Göteborg sanktionerade de första ritningarna
Rätt svar: Dåvarande Landshövdingen i Göteborg sanktionerade de första ritningarna

UTSLAGSFRÅGA
Hur många spikar är det i burken? Ange antal.
Rätt svar: 265 stycken

Produkten har lagts i kundvagnen