Enkelgarage med större förråd

Sidobyggnader | Byggarea 39,6 kvm

Garage med plats för en bil.

Förråd till vänster om bilplatsen med extra ingång från framsidan. Modell GF-6-6.