Sidobyggnader

Vill du bygga garage, carport eller förråd? Passa på att göra detta i samband med husbyggnationen för att maximera förvaringen och förvara och skydda dina olika ägodelar. Nedan visar vi enbart friliggande garage och carportar men givetvis går det även att få dessa sammanbyggda med våra husmodeller. Samtliga garage och carportar kan även levereras med pulpettak.
Visar 0 Hus