Vi bygger i trä - för framtiden

Trä lagrar koldioxid

Trä bildas naturligt i ett ekologiskt kretslopp som tar upp koldioxid från luften. Genom fotosyntesen lagrar de växande träden koldioxid i form av kolföreningar. Ju snabbare skogen växer, desto mer koldioxid fångas upp.

 

Så att avverka skogen, använda virket och återplantera nya träd är därmed bättre än att låta skogen stå orörd. För varje träd vi avverkar återplanterar vi flera nya. Så i takt med att trähusbyggnationen ökar kan Sveriges skogar växa och bidra till en bättre miljö.

 

Trä är klimatneutralt

Det absorberade kolet från koldioxiden binds i träet när det växer i skogen och fortsätter lagras i våra hus och byggkomponenter i många år.  

 

Det lagrade kolet frigörs först efter att produkterna förbränns den dag de tjänat ut och vid förbränning frigörs den inbäddade energin och blir till elkraft och värme för våra hus och har därmed en minimal påverkan på vårt klimat.

 

Trä är starkt och lätt

Trämaterialets egenskaper är fantastiska och i kombination med teknisk utveckling har vi idag möjlighet och kunskap att bygga stora trähus i flera våningar.

 

Träets lätta vikt bidrar även till att vi kan hålla nere bränsleförbrukningen när vi transporterar våra huskomponenter ut till kunden. Vi kan köra med fulla transporter, medan andra tyngre byggmaterial innebär att man inte kan fylla bilarna på grund av vikten.

 

Trä skapar trivsamma hus

De som bor i trähus upplever ofta en tyst, varm och ombonad känsla. Trä är mjukt material som andas och skapar en trivsam boendemiljö. Dessutom  låter det inte särskilt högt när snickarna sågar och spikar.

 

Trähus är bra för skogens tillväxt

Tillväxten av skog i Sverige är ca 130 miljoner m³/år och vi avverkar ca 90 miljoner m³/år, vilket innebär ett tillskott på 40 miljoner m³ skog per år. En yngre skog under tillväxt har större förmåga att binda koldioxid jämfört med en äldre skog som stannar upp i sin förmåga.

 

En väldigt stor andel av den skog Derome köper in är PEFC- eller FSC-märkt vilket borgar för ett hållbart skogsbruk. Certifieringen utförs av en tredjepartsorganisation och här är återplanteringen en viktig fråga.

De som bor i trähus upplever ofta en tyst, varm och ombonad känsla. Trä är mjukt material som andas och skapar en trivsam boendemiljö.

Husleverantör – från skog till färdigt hus

Vi brukar säga att vägen till ett kärleksfullt hem går genom skogen. Och så är det faktiskt. För på A-hus har vi koll på hela kedjan från det att träden fälls och hämtas i skogen tills de kommer ut ur fabriken i form av färdiga husväggar och sedan hela vägen hem till din tomt. Och det är en av fördelarna med A-hus. Vi bryr oss om ditt hus hela vägen hem. 

 

Varje år tillverkar och säljer vi ungefär 600 hem, alltså lite mer än två hus om dagen. Alla hus tillverkas i Anneberg av våra duktiga snickare och konstruktörer. Men det är inte bara i Anneberg som A-hus finns. Vi har säljare runt om i hela landet som hjälper dig att forma och bygga ditt nya hem.