Ett hållbart hem

Hållbarhethetstänket finns med i allt vi gör. När du flyttar in i en bostad från A-hus vill vi att du ska veta att varenda detalj – från första idé till val av material och inredning i hemmet – bärs upp av en hållbarhetsstomme. Och vi stannar aldrig upp! En hållbar utveckling av bostäder är ett ständigt pågående arbete. 


Vi erbjuder bland annat en av marknadens bästa energiväggar som uppfyller både dagens och framtidens energikrav. Vi deltar i och driver egna projekt som rör miljöutveckling. Genom de innovativa utvecklingsprojekten One Tonne Life och Need4B har A-hus varit med och utvecklat byggnadstekniker som bidrar till klimatsmarta och  energieffektiva bostadshus tillsammans med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Vattenfall, Volvo Cars med flera. 

Från skog till färdigt hus

Derome värnar om både framtiden och miljön. Vi vill ta ansvar för vår framtid och arbetar ständigt för att skapa bättre förutsättningar till framtida generationers boende.

Inom Derome arbetar vi aktivt för att de produkter vi tillverkar och säljer ska kunna återanvändas eller återvinnas med minsta möjliga resursanvändning. Vi producerar även miljövänlig el genom vindkraftverk.

 

Med trä som förstahandsval driver vi bostadsprojekt och utvecklar bostadsområden och vi utmärker oss i branschen tack vare vår kunskap i att bygga klimatsmarta bostäder och hållbara samhällen i trä. Vi satsar på hållbart byggande – miljövänligt, socialt och ekonomiskt. 


Att bygga i trä är miljövänligt tack vare att trä binder koldioxid. Till skillnad från andra material, så bidrar trähusbyggande i sig till en bättre miljö. Det är ett både förnybart och ekologiskt material.

 

När träden bli gamla avtar koldioxidupptaget, så när vi avverkar skogen ger vi plats åt fler nya träd som kan rena vår luft och bidra till en hållbar framtid. För varje träd som tas ur skogen planterar vi två nya, som kan bli till hus till våra barnbarnsbarn. Och deras barn.

Vårt miljöarbete genomgår en kontinuerlig utveckling och vi arbetar aktivt för att de produkter vi tillverkar och säljer ska kunna återanvändas eller återvinnas med minsta möjliga resursanvändning.

 • Vi tar till vara på hela stocken
 • I våra sågverk blir stockarna till brädor och plankor. Av det som blir kvar producerar vi pellets och briketter som sedan används för uppvärmning av villor och i värmeverk. Grot (grenar och toppar), energived och stubbar till biomassa och färdig värme.
 • Vi tar hand om vårt avfall
 • 88 procent av allt spill i våra verksamheter återvinns.
 • Vi har miljövänliga transporter
 • Derome har ca 80 egna fordon. 75 procent av dessa transporter görs på helt fossilfria drivmedel.
 • Derome är ekonomiskt stabilt
 • Vi agerar långsiktigt och företagskulturen förordar resurssnålhet, miljömedvetenhet och enkelhet.
 • Vi äger 1,5 vindkraftverk.
 • Vi erbjuder våra huskunder möjlighet att installera solceller.
 • Vi producerar biobränsle som vid förbränning ger lika mycket energi som behövs för att driva 35 Deromekoncerner.
 • Samtliga anställda får miljöutbildning.
 • Vi samverkar med skolor för utbildning, praktik och examensarbeten.