Vårt klimatskal

Vi har valt att fokusera på  att skapa ett välisolerat och tätt klimatskal för att du som kund ska få en låg energiförbrukning - ett energieffektivt hus. Klimatskalet består av lågenergifönster, dörrar, väggar, golv och tak.

Genom att erbjuda ett bra klimatskal hjälper vi också dig att göra en välanpassad investering för framtida alternativa energikällor.

Vi har lyckats pressa ner energiförbrukningen i våra hus genom en större mängd isolering i väggar, tak och i grunden. Vi sätter in lågenergifönster och har en bra värmeåtervinning.

En annan viktigt faktor för att få energieffektiva hus och en låg energiförbrukning är en tät konstruktion. För att minska luftläckaget har vi en väl genomtänkt placering av plastfolien och ett vindskydd som gör klimatskalet vindtätt.

 

Smart 3-skiktskonstruktion

En kraftig och tät väggkonstruktion som håller ditt hus varmt och skyddar från fukt utifrån är A och O när du skall bygga hus med god energiprestanda och lång livslängd.

 

Därför har vi tagit fram en av marknadens bästa energiväggar där det välplacerade obrutna isoleringskiktet (se bild nedan) ger minimalt med köldbryggor och en fuktskyddad stomme där plastfolien ger en god luft- och ångtäthet. Här kan du läsa mer om vår väggkonstruktion.

 

Fler fördelar med ett bra klimatskal

  • Du får ett framtidssäkert klimatskal som passar med framtida uppvärmningssystem och energikällor, som garanterat kommer att kräva ett bra klimatskal. Man kan göra mycket med ett hus vid en renovering men ingrepp i konstruktionen är svårare att ändra.

  • De flesta hus som har andra uppvärmningsmöjligheter har inte detta klimatskal och framtida möjliga val begränsas.

  • Mer och tyngre isolering är ljuddämpande.

  • Vår energieffektiva 3-skiktsvägg fyller också en estetisk funktion då den skapar djupa vackra fönsternischar.

Energispartips

Våra bästa & mest enkla energispartips!

Vårt klimatskal består bland annat av: - 500 mm lösullsisolering i vindsbjälklag - 300 mm isolering i platta på mark - Energieffektiva fönster, U-värde 1,0

Vår väggkonstruktion

Vi är stolta över att vår väggkonstruktion uppfyller dagens och även morgondagens energikrav redan nu.

 

Läs mer om vårt välisolerat och täta klimatskal med en 3-skiktsvägg.