Miljö & Kvalitetscertifikat

A-hus är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001.

A-hus miljöcertifiering

A-hus är granskats och godkänts av SP Certifiering och har fått en miljöcertifering enligt SS-EN ISO 14001:2004.

ISO 14001 utgör grunden för fastställande av miljöledning och kan användas i alla typer av organisationer och industrier. Meningen med ISO är att den ska kunna användas på olika typer av företag som har olika stor miljöpåverkan och miljöbelastning. Ett av kraven är att bästa möjliga teknik ska användas där det är ekonomiskt möjligt och lämpligt.
Läs mer om A-hus och Deromes miljöpolicy.

 

A-hus kvalitetscertifiering

A-hus är granskat och godkänt av SP Certifiering och har fått en kvalitetcertifering enligt SS-EN ISO 9001:2004.

ISO 9001 är en internationellt accepterad standard som handlar om att organisationen ska utgå ifrån kundernas behov och se över de interna arbetssätten för att minska kostnaderna.

ISO 9001_ISO14001.png ISO_14001.JPG ISO_9001.JPG

En husleverantör du är trygg med

Alla våra hus byggs med hög kvalitet i trä och inomhus i varma torra lokaler. Detta tillsammans med marknadens bästa vägg gör att du får en fantastisk miljö i ditt nya hem. Vi har kvalitet i alla led och väl utvalda leverantörer, detta gör att vi har kontroll över hela kedjan från skog till färdigt hus. Vi är en trygg husleverantör med AAA-klassning och ingår i Derome Sveriges största privatägda träindustri.

A-hus Certifieringar

  • Miljöcertifiering ISO 14000

  • Kvalitetscertifierat ISO 9001

  • Auktoriserade trähussäljare utbildade av TMF

A-hus priser

  • Årets småhus 2019

  • Stora Träpriset 2012

  • Solenergipriset 2010