Maria Caverö

Systemansvarig CAD, Teknik- och produktutveckling

Vad döljer sig bakom din yrkestitel?

Jag är något av spindeln i nätet för de system vi använder för att ta fram ritningarna till våra hus. Jag är ansvarig för att systemen fungerar och jobbar med support till de som använder dem.

Förutom det är en stor del av mitt jobb fokuserat på teknik- och produktutveckling. Vi strävar efter att ständigt förbättra i produktionskedjan för våra hus. Ser man det ur kundens perspektiv så kan det handla om att vi vill effektivisera byggprocessen så att kunden kan få sitt hus snabbare. Men det kan till exempel också handla om att förfina metoderna för hur vi tätar våra fönster, för att få ett ännu mer energieffektivt hus. Vi letar hela tiden förbättringar som gör att kunden får ett bättre hus.

 

Vad är de största utmaningarna i ditt arbete?

Mycket handlar om ordning och reda, att hålla reda på information som alla ska ha för att kunna utföra sin arbetsuppgift så effektivt som möjligt, från ritningsstadiet till själva husproduktionen.

Vad har du för bakgrund?

Jag har en examen som byggnadsingenjör från Chalmers i Göteborg. Jag har tidigare bland annat arbetat med att skapa konstruktionsritningar. Och de senaste tolv åren har jag jobbat här på A-hus.


När jag började i den här branschen så satt man fortfarande och gjorde ritningar för hand med kompletterande texter till. Idag är det ju så mycket enklare och effektivare när vi arbetar digitalt. En 3D-modell som vi skapar idag är ju mycket mer flexibel och innehåller så himla mycket mer information. Så idag går det så mycket snabbare att rita, det blir mer rätt och det är ju mycket lättare att måla upp en tydligare bild av slutprodukten för kunden.

 

Vilken är din favorit bland A-hus modeller?

Jag gillar Villa Vinga. Det är ett hus som har hängt med länge och som i flera perioder varit ett av våra populäraste hus. Jag gillar planlösningen och huset som helhet. Det känns väldigt välplanerat.

Våra medarbetare

Är du intresserad av att läsa om fler av våra medarbetare?