Fakta moderbolaget Derome AB

  • Sveriges största privatägda träindustri

  • Från skog till färdigt hus - kontroll på hela kedjan

  • Långsiktighet där vinsterna återinvesteras i verksamheterna

  • Nära samarbete med leverantörer och hantverkare

  • Ständig produktutveckling

  • AAA-rating - ekonomisk trygghet

En trygg ägare

Med trä bygger vi framtiden

Deromes uppdrag är att förenkla kundens vardag genom att utveckla hela kedjan från skog till färdigt hus. Långsiktighet präglar verksamheten och det återspeglar sig i affärsrelationer, investeringar och i företagskulturen. Målet är att ligga i framkant när det gäller innovation och teknisk utrustning för att erbjuda produkter och tjänster som väl möter vad marknaden efterfrågar.


Kontroll över kedjan - En trygghet för kunden

Med egna produktionsanläggningar på flera orter kan Derome erbjuda ett unikt utbud av produkter och tjänster, för såväl den svenska marknaden som för flera exportländer. Med mångårig kunskap om trä levererar Derome kvalitet till rätt pris, på utsatt tid och plats med personligt bemötande och hög servicenivå.

Från skog till färdigt hus

Se den unika kedjan hos Derome, från skog till färdigt hus.