Att tänka på inför husbygget

Välj entreprenör

Begär offerter och referenser innan du väljer entreprenör. Bästa referensen är att få besöka ett hus som entreprenören byggt och prata med dem som bor där. Kontrollera också att den entreprenör du väljer känner till Sveriges Byggindustriers etiska regler (läs mer om dessa på Konsumentverkets sajt).

 

Avtalet

Se till att du får ett skriftligt och tydligt avtal baserat på ABS 09. Viktiga uppgifter är bland annat slutpris inklusive moms – eller grunderna för hur priset bestäms – och när huset skall vara klart för inflyttning. Ta reda på exakta tider och klara ut vad olika begrepp och termer betyder.

 

Försäkringar

Som byggherre skall du teckna byggfelsförsäkring. Se också till att du får bevis på att entreprenören ordnat ett så kallat färdigställandeskydd, som kan vara en bankgaranti eller en färdigställandeförsäkring. Kontrollera att det finns nödvändiga entreprenörsförsäkringar för de entreprenörer som arbetar med huset.

 

Betalning

Innan du anlitar någon för ett hantverksarbete – kontrollera att han eller hon har firma med F-skattesedel. Du har rätt att hålla in tio procent av det avtalade priset till dess att entreprenaden har godkänts vid en slutbesiktning.


Besiktning

Se till att besiktningen genomförs och att ordentliga protokoll upprättas. Utöver besiktningen har du sex månader på dig att påtala fel till näringsidkaren.


Reklamation

De första två åren efter slutbesiktning är det entreprenören som har bevisbördan om han vill kunna undgå ansvar för fel. Han måste då göra sannolikt att felet orsakat av dig eller av till exempel en olyckhändelse.

Innan du anlitar någon för ett hantverksarbete – kontrollera att han eller hon har en firma med F-skattesedel

Fler goda råd

Här kan du få fler goda råd:

Konsumenternas Bank- och finansbyrå (om lån):