Förberedelse på tomt - markarbete

Markarbetets omfattning varierar beroende på tomtens/fastighetens beskaffenhet och eventuella befintliga byggnader.

 

Utvändigt vatten och avlopp samt tomrör för telefoni och elkablar läggs ner i marken. När markarbetet sker iordningställs även framkomlig väg och uppläggningsplats för byggnadsmaterial. (Om detta ingår i avtalet)