8 steg till drömboendet

 Ju bättre förberedd du är inför ditt planerade husköp, desto nöjdare kommer du att bli med slutresultatet. Det är mycket att tänka på vid ett husköp, speciellt när du bygger ett nytt hus, vad får det kosta och vart på tomten ska huset ligga? Följ vår lista för att förbereda dig!

1. Hämta inspiration och information

Ju bredare du söker information i detta skede, desto bättre beslutsunderlag får du och chansen ökar att ni gör ett riktigt husval. Surfa på nätet, läs tidningar, titta på inredningsprogram eller gå på egna ”studiebesök” i till exempel villaområden.

Bli bostadsklok - på sidan Att bygga hus har vi samlat allt från inspiration till praktisk information om att bygga nytt hus.


2. Vad får huset kosta?

Ta kontakt med er bank i ett tidigt skede och diskutera era husplaner. De kan komma med goda råd och ta fram realistiska huskalkyler. Vissa banker kan till och med ge lånegarantier. Kom ihåg att ta med de fasta avgifter som är förknippade med ett husbygge t.ex. lagfart, bygglovskostnader och kommunala va-anslutningar samt avgift för elanslutning.

3. Hitta en byggklar tomt

Var vill ni bo? Ta reda på vilka regler som finns för området och specifikt för just er tomt. Vad säger detaljplanen? Hur högt får huset vara? Hur stor yta av marken får bebyggas? Kommunen har all denna information.

 

4. Tomtens orientering påverkar husets placering

Börja med att klarlägga väderstrecken. Att solen går upp i öster och ned i väster är självklart men likväl något som lätt kan glömmas bort när man planerar sitt hus och sin trädgård. Att kunna ta till vara på solen under så många timmar som möjligt är en stor kvalitet. Hur ser din tomt ut? Är det en tomt på ett berg, en bit åkermark eller någonting mitt emellan? Ska du bygga hus ska du alltid lägga märke till tomtens naturliga höjdskillnader, vilka med fördel kan tas upp med till exempel murar, slänter, planteringar och trappor. Låt fantasin flöda!

5. Undersök tomten ordentligt

Det är viktigt att redan i ett tidigt skede göra en grundlig undersökning av tomten. Att förutse hur mycket grundläggningen kommer att kosta är svårt, även för en yrkesman. Det bästa sättet, om ni är tveksamma, är därför att låta utföra en geoteknisk undersökning och få fram en grundläggnings- och markplaneringsritning. Kostnaden för en undersökning brukar alltid vara väl investerade pengar. Nii slipper otrevliga överraskningar som t.ex. kostnader för pålning, sprängning, schakt och uppfyllning.


6. Hur stort skall huset vara?

Tänk efter vilka behov ni har, hur många personer ni är i familjen, vilka intressen ni har och hur era drömmar om framtiden ser ut.Ta reda på vilka regler som finns för området och specifikt för just er tomt. 

7. Glöm inte uteplatserna

Sol och skugga varierar ju som bekant i trädgården över dagen. Vilken tid på dygnet vill du helst sitta på din uteplats - morgon, middag, eller kväll? Fundera på planlösning och lägen för uteplatser samtidigt för bästa möjliga helhetslösning. Att kunna röra sig obehindrat och enkelt mellan hus och trädgård ger en stor frihetskänsla. (Observera att altan och uteplats inte går att köpas via A-hus Online). Prata med din byggentreprenör i samband med att du begär in offert för byggnationen av huset.

 

8. Trädgård, skötsel och underhåll

En prunkande trädgård är bland det ljuvligaste som finns, men den kräver också en stor portion arbete. Anlägg en trädgård som du kan hantera skötsel- och underhållsmässigt. Tänk på att vissa växter vill ha mycket sol medan andra föredrar skugga. Var växt har sin plats i en trädgård runt din nybyggda villa.