Färdiga - monteringsfärdiga hus | A-hus
Hoppa till innehållet

Så blir ett A-hus till

Vi tar hand om hela kedjan från skog till färdigt hus.

Ofta pratas det om kataloghus, prefabricerade trähus som levereras i moduler. Och det är riktigt. Men hur fungerar det i praktiken? Vilket arbete ligger bakom ett sådant hus? Vi har följt hela kedjan när ett A-hus blir till. Från att ett första trädskott planteras tills det är dags för inflyttning. Häng med på en spännande resa.

1. Trädskott planteras

Vårt virke kommer från Sverige, mycket från vårt moderbolag Derome AB, men naturligtvis även från andra företag och länder. Oavsett vilket är det framförallt gran vi använder oss av, och enbart de träd som uppfyller våra höga kvalitetskrav. (Naturligtvis tillverkar och levererar vi även hus med fasad av tegel eller puts, men alltid med en stomme i trä).

Trä är det miljövänligaste byggmaterialet och dessutom förnyelsebart. 

Det mesta kan byggas i trä, ändå så använder vi så mycket betong och stål, så synd. Det vill vi ändra på. Det växer fler nya träd än mängden vi avverkar, så skogen håller inte på att försvinna.

Trä skapar beständiga konstruktioner och är mycket lätt i förhållande till sin hållfasthet.
I Sverige finns trähus från 1200-talet. Vårt jobb är att veta hur träet ska hanteras och hur det ska/kan användas på bästa sätt.

Trä klarar branschens krav på brand, ljud och fukt
Det finns många fördomar om trä men idag klarar vi normerna lika bra som t ex betong och stål.

2. Dags för avverkning

Efter ca 60-70 år är det dags att avverka träden som så småningom skall bli A-hus. Stammarna kapas till stockar och allt hyggesavfall (grenar och toppar) samlas upp och flisas efter att det torkat. Flisen används sedan oftast till fjärrvärme.

3. Förädlingsprocessen

När stockarna kommer till oss förädlar vi dem till husvirke (plank i olika dimensioner) i vårt eget sågeri i Anneberg, strax utanför Kungsbacka. Flisen som blir över används för att värma upp vår egen anläggning. Virket får sedan tillbringa ett antal veckor i stora torkutrymmen innan de går vidare till vår produktion i fastigheten bredvid.

4. A-hus är arkitektritade hus

Under tiden som virket växer, avverkas och förädlas pågår en febril aktivitet på vår egen arkitektavdelning. Ett stort antal personer arbetar varje dag med att utveckla befintliga hus men också att skapa helt nya. De följer trender och företeelser på marknaden, dels för att hitta rätt design men också för att få med innovationer när det gäller allt från energilösningar till materialval.

5. Våra säljare

Våra säljare finns där för att hjälpa till, tveka inte att kontakta dem. Anledningen är helt enkelt att för oss på A-hus har denna person en så mycket viktigare roll än att ”bara” sälja hus. Han eller hon vägleder kunden genom kanske livets största affär. Från perioden innan husvalet till långt efter det att inflyttning har skett. En erfaren person som det är lätt att känna förtroende för.

6. Koordinationsfasen

I ett husbygge är väldigt många olika leverantörer inblandade, allt från isolering och dörrar till vitvaror och golvvärme. Allt koordineras och organiseras av oss på A-hus. Redan från början har vi en hög grundstandard vad gäller tillval. Och eftersom vi är en av landets ledande småhustillverkare kan vi göra stora inköp och därmed förhandla fram bra priser, vilket kommer våra kunder till del.

7. Nu är det byggstart

Byggstarten påbörjas redan i fabriken, först i olika moment på olika stationer, sedan i hela sektioner. Allt görs naturligtvis av våra egna utbildade och erfarna medarbetare, under tak och utan inverkan av väder och vind här i Anneberg.

8. Hemleverans

De färdigbyggda väggblocken transporteras till tomten och de blivande husägarna (som ofta är med när huset anländer för att se det byggas upp på plats) – en oförglömlig upplevelse.

9. Färdigbyggs på plats

De olika väggblocken sätts ihop och huset börjar likna ett hus. Allt byggs färdigt på plats, vägg för vägg, rum för rum. Hur mycket kunden är delaktig i denna process beror naturligtvis på vilken entreprenadform som har valts – nyckelfärdigt hus, delad entreprenad eller generalentreprenad (läs mer under Entreprenadformer). Oavsett vilket brukar denna byggprocess ta ca 16 veckor.

10. Dags för el och vatten

Under byggprocessen ansluts el, vatten, värme o.s.v. Och i slutskedet görs inomhusmålning och tapetsering, golv läggs in, köket monteras och vitvaror ansluts. Ett A-hus är dessutom alltid grundmålat från fabrik.

11. Slutbesiktning

Något förenklat kan vi säga att slutbesiktningen är en garanti för att bygget är ordentligt gjort. En slags avstämning mellan kunden och de som har ansvarat för bygget.

12. Äntligen inflyttning

Så är den stora dagen här, dags för inflyttning! Det som startade med ett trädskott för ca 60-70 år sedan har nu förvandlats till ett riktigt A-hus. Att huset nu står klart innebär inte att kontakten med A-hus upphör, tvärtom, vi finns kvar för att besvara och lösa eventuella frågor också långt efter inflyttning.

Produkten har lagts i kundvagnen