Ett A-hus växer fram

Från skog till färdigt hus

Ett trädskott planteras

Vårt virke kommer från Sverige, mycket från vårt moderbolag Derome AB, men naturligtvis även från andra företag och länder. Oavsett vilket är det framförallt gran vi använder oss av, och enbart de träd som uppfyller våra höga kvalitetskrav. (Naturligtvis tillverkar och levererar vi även hus med fasad av tegel eller puts, men alltid med en stomme i trä).

 

Trä är det miljövänligaste byggmaterialet och dessutom förnyelsebart. 

Det mesta kan byggas i trä, ändå används mycket betong och stål inom byggbranschen. Det vill vi ändra på. Det växer fler nya träd än mängden vi avverkar, så skogen håller inte på att försvinna.

 

Trä skapar beständiga konstruktioner och är mycket lätt i förhållande till sin hållfasthet.

I Sverige finns trähus från 1200-talet. Vårt jobb är att veta hur träet ska hanteras och hur det ska/kan användas på bästa sätt.

 

Trä klarar branschens krav på brand, ljud och fukt 

Det finns många fördomar om trä men idag klarar vi normerna lika bra som t ex betong och stål.

Avverkning & förädling

Efter ca 60-70 år är det dags att avverka träden som så småningom skall bli A-hus. Stammarna kapas till stockar och allt hyggesavfall (grenar och toppar) samlas upp och flisas efter att det torkat. Flisen används sedan oftast till fjärrvärme.

 

Förädlingsprocessen

Av stockarna förädlar vi virket till plank i olika dimensioner i vårt eget sågeri i Anneberg, strax utanför Kungsbacka. Flisen som blir över används för att värma upp vår egen anläggning. Virket får sedan torka innan det går vidare till vår husproduktion på samma anläggning.

 

A-hus är arkitektritade hus

Under tiden som virket växer, avverkas och förädlas pågår en febril aktivitet på vår egen arkitektavdelning. Ett stort antal personer arbetar varje dag med att utveckla befintliga hus men också att skapa helt nya. De följer trender och företeelser på marknaden, dels för att hitta rätt design men också för att få med innovationer när det gäller allt från energilösningar till materialval.

Ett hus blir till

I ett husbygge är väldigt många olika leverantörer inblandade, allt från isolering och dörrar till vitvaror och golvvärme. Allt styrs av oss på A-hus. Redan från början har vi en hög grundstandard vad gäller tillval. 

 

Nu är det byggstart

Byggstarten påbörjas redan i fabriken, först i olika moment på olika stationer, sedan i hela sektioner. Allt görs naturligtvis av våra egna utbildade och erfarna medarbetare, under tak och utan inverkan av väder och vind.

 

Leverans & färdigbyggnation

De färdigbyggda väggblocken transporteras till tomten och de olika väggblocken sätts ihop. Huset börjar nu att likna ett hus. Allt byggs färdigt på plats, vägg för vägg, rum för rum. Hur mycket kunden är delaktig i denna process beror naturligtvis på vilken entreprenadform som har valts – nyckelfärdigt hus, delad entreprenad eller generalentreprenad. Oavsett vilket brukar denna byggprocess ta ca 20-22 veckor. Läs mer om vår husprocess och vägen från inspiration till färdigt hus i vår husbyggarskola!