Medverkande vid mötet

Om du har valt totalentreprenad finns, utöver din säljare, från och med nu även en byggledare till din hjälp. Medverkar på mötet gör din säljare, eventuell byggledare och entreprenör. (Kontrollansvarig kan även medverka beroende på vad ni har kommit överens om)

 

Vad presenteras?

Vi  går igenom projektet tillsammans  och  en  tidplan presenteras.  Du får även en lista på alla våra underentreprenörer.

 

Kontaktuppgifter till leverantörer

På mötet får du även kontaktuppgifter till de ställen där du kan välja färg och tapeter samt kakel och klinker.

 

Tekniska detaljer

Vi går igenom information gällande vatten- och avloppsinstallation samt anslutning till telenät för fast telefoni och bredband, alternativt fibernät.

Glöm inte att ta med blankett om utsättning av hus på tomt. Detta har ni fått i samband med att ni mottagit ert bygglov från kommunen.