General entreprenad - du bestämmer vem som leder byggnationen

Vid generalentreprenad skrivs två avtal. Ett avtal tecknas för husbyggsatsen med A-hus och ett avtal tecknas med generalentreprenören.  Generalentreprenören i sin tur handlar upp och ansvarar för erforderliga underentreprenader gentemot dig som beställare. Generalentreprenören har samordnings-ansvaret för byggnationen.

 

Ritningar och samtliga handlingar för byggnation ingår i ditt köp från A-hus. Vid generalentreprenad är det du som byggherre som kontaktar entreprenörer för byggnation av ditt A-hus.

Säljaren finns givetvis med som stöd och är behjälplig med svar på frågor under hela processen.

Olika entreprenadformer beroende av byggort

A-hus kan erbjuda totalentreprenad i storstadsregionerna. I de orter där totalentreprenad inte kan erbjudas har säljarna ofta kontakt med entreprenörer som de kan rekommendera.

 

Det är då du som kund som skriver avtal med entreprenören. Fråga din säljare vad som gäller på just din byggort.