Ditt ansvar

För dig som har mer kunskap och tid finns alternativet att köpa ditt hus med delad entreprenad. Det innebär alltså att du köper enbart husbyggsatsen och materialet från A-hus. Med delad entreprenad tar du som kund totalt ansvar för byggnation och projektledning. Det är alltså du själv som har hand om upphandling av de olika underentreprenörerna och ser till att arbetet samordnas i enlighet med din byggplan. 

 

Det är även upp till dig att se till att alla myndighets-krav uppfylls i samband med byggnation. Delad entreprenad är alltså en entreprenadform som ställer högre krav på din inblandning, än vad exempelvis totalentreprenad gör.

Det är viktigt att komma ihåg att du inte omfattas av fullvärdesförsäkringen vid denna entreprenadform. 

 

Förenklat innebär delad entreprenad att A-hus har ansvaret fram tills vi har levererat materialet till dig. Därefter övergår ansvaret till dig som kund och du bär därmed även det juridiska ansvaret för byggnationen.

Detta har du sedan genom hela byggnationen, oavsett om du bygger med flera entreprenörer eller låter en generalentreprenör köpa in alla underleverantörer. När du väljer delad entreprenad kan A-hus inte ge dig den trygghet som finns i vår nollfelsvision, som vi strävar efter vid totalentreprenad.

Denna byggform passar därför bäst för dig som har kunskap, tid och möjlighet att själv handla upp och samordna alla entreprenörer. Och för dig som är beredd att ta ett totalt byggherreansvar.

Tänk på

Kostnader som ofta ligger utanför kalkylen:

  • Avfallshantering
  • Provtryckning/fuktmätning
  • Byggställning/byggbod
  • Lyftkran
  • Städning


Frågor du bör ställa dig:

  • Hur väl försäkrad är du?
  • Vad händer om din/dina entreprenörer går i konkurs?
  • Vem tar ansvar för att provtrycka ditt hus?
  • Vem ska du vända dig till om det uppstår fel efter att du har flyttat in?
  • Vet du om att du bär allt juridiskt ansvar oavsett om du bygger med en eller flera entreprenörer?

Olika entreprenadformer beroende av byggort

A-hus kan erbjuda totalentreprenad i storstadsregionerna. I de orter där totalentreprenad inte kan erbjudas har säljarna ofta kontakt med entreprenörer som de kan rekommendera.

 

Det är då du som kund som skriver avtal med entreprenören. Fråga din säljare vad som gäller på just din byggort.