Bygglovsprocessen

Utvändiga val

Utvändiga val är de delar av ert hus som syns på utsidan av huset och som påverkar bygglovet och husets projektering. Exempel på detta är fasad, fönstersättning, spröjs, ytterdörrar, braskamin mm. Detta görs tillsammans med din säljare och skickas sedan till A-hus huvudkontor för godkännande.

 

Alternativ för köksval

När det kommer till att välja kök finns det två tillvägagångssätt att välja mellan: 

 

1. Du gör ett besök hos Marbodal för att planera ditt kök i samband med att du gör dina Utvändiga val. Före besöket har du erhållit en köksritning från din säljare.

Skulle några ändringar i planritningen för köket behövas måste dessa godkännas av A-hus innan köket kan fastställas och alla val slutföras. Först efter detta tas bygglovshandlingar fram av A-hus.

 

2. Du gör ditt besök hos Marbodal efter att du gjort dina Utvändiga val och ansökt om att få bygglovshandlingar från A-hus.

Detta alternativ väljer du om du vill skynda på processen och är helt nöjd med utformningen av köket i sitt standardutförande. Detta alternativ innebär att du inte kan göra några ändringar i kökets planlösning senare. 

 

För dig som valt att köpa ett av våra Favorithem väljer du köket tillsammans med din säljare i samband med Invändiga val och besöker alltså inte Marbodal.

 

Placering på tomten

Kommunen behöver veta hur huset och eventuell sidobyggnad ska placeras på tomten och hur högt det ska ligga. Detta bestämmer du tillsammans med din säljare. Låt eventuellt göra en geoteknisk undersökning av tomten. Ha gärna med era tankar kring infart, gångar och uteplatser redan här, då det kan påverka hur du vill placera huset. Läs mer om hur du ska tänka när du placerar huset på tomten.

 

Välj kontrollansvarig

Glöm inte att det är du som kund som ska välja en kontrollansvarig (KA) för husbygget. Denna person anmäls till kommunen i samband med att bygglovsansökan skickas in. 

 

Skicka in bygglov

När de Utvändiga valen är gjorda, beslut om kök är taget och övriga delar av bygglovet är förberedda och inskickade till A-hus färdigställs bygglovshandlingarna. Handlingarna skickas sedan till er för påseende och godkännande. När du godkänt dessa återsänder du dem till A-hus.

 

Därefter får du tillbaka kompletta bygglovshandlingar, som du undertecknar och lämnar in till kommunen. Tänk på att marklov kan behövas vid byggnation på komplicerade tomter. Kontakta din säljare för mer information.

 

Kommunens handläggningstid är cirka 10 arbetsveckor, men kan givetvis variera mellan olika kommuner. 

Kommunens handläggningstid är cirka 10 arbetsveckor, men kan givetvis variera mellan olika kommuner.

I väntan på bygglov

Passa på att göra dina Invändiga val medan du väntar på bygglovet.


Det tar cirka tio arbetsveckor innan bygglovsansökan blir godkänd av kommunen. Före dess är det bra om du har bestämt alla din Invändiga val tillsammans med din säljare. Detta sparar tid för hela din husbyggnadsprocess. 

 

Här är några av de val du gör för att sätta personlig prägel på ditt nya hem:
Kök, Vitvaror, Golv, Badrumsinredning, Innerdörrar, Klädvård och Lister.