Huset står färdigt - Vad händer nu?

Besiktning

På samtliga A-hus, oberoende av entreprenadform, görs alltid en slutbesiktning av en certifierad besiktningsman.

I de fall A-hus tillhandahåller totalentreprenad beställs även en kontrollbesiktning till ca två veckor före slutbesiktning.

Då ska samtliga entreprenörer vara klara med sitt arbete. Efter godkänd slutbesiktning får du nycklarna och huset överlämnas till dig.

Eventuella kvarstående punkter enligt slutbesiktningsprotokollet åtgärdas inom 60 dagar. Vid totalentreprenad utförs båda besiktningar med en certifierad besiktningsman.

 

Slutbesked

Kontrollansvarig sammanställer den dokumentation som krävs enligt kontrollplanen och bokar slutsamråd med kommunen. Slutsamråd görs i samband med slutbesiktningen.

Slutbeskedet som utfärdas av kommunen är en bekräftelse på att huset byggts enligt alla uppställda krav. Efter slutbeskedet är du välkommen att flytta in i ditt nya hem.

På samtliga A-hus, oberoende av entreprenadform, görs alltid en slutbesiktning av en certifierad besiktningsman.