Om prefabricerade hus | A-hus
Hoppa till innehållet

Om prefabricerade hus

Att producera hus i fabrik är en energi- och resurssnål produktionsmetod. Vi håller koll på de få kemikalier som finns i vår produktion. Att bygga hus i fabrik innebär inga farliga utsläpp och är en tyst produktion. Vi skapar alltså inget buller för varken djur eller människor i vår omgivning.
 

När vi bygger huselement och volymer i fabrik har vi möjlighet att skapa en bra arbetsmiljö för våra medarbetare. Vi tillgodoser många behov hos våra medarbetare om rätt arbetsställning och en bra ergonomi. Här finns gott om hjälpmedel för tunga lyft och skyddsutrustning som innebär att vi kan minimera arbetsskador. Lokalerna är varma och torra och bidrar till ökad trivsel.


Prefabricering är även bra för kvalitén på våra produkter.  Att bygga inomhus innebär att materialet inte förstörs och blir onödigt avfall av väder och vind, det blir ingen fukt i konstruktionerna och mindre risk för mögeltillväxt.

Produkten har lagts i kundvagnen