Bygga miljösmarta, miljövänliga hus & hållbart boende | A-hus | A-hus
Hoppa till innehållet

Vi arbetar med trä för en hållbar framtid

Miljömedvetenhet är ett av A-hus och Deromes kärnvärden. Vårt miljöarbete genomgår en kontinuerlig utveckling och vi arbetar aktivt för att de produkter vi tillverkar och säljer ska kunna återanvändas eller återvinnas med minsta möjliga resursanvändning.

Om Deromes verksamhet

 • Vi tar till vara på hela stocken
  I våra sågverk blir stockarna till brädor och plankor. Av det som blir kvar producerar vi pellets och briketter som sedan används för uppvärmning av villor och i värmeverk. Grot (grenar och toppar), energived och stubbar till biomassa och färdig värme.
 • Vi tar hand om vårt avfall
  88 procent av allt spill i våra verksamheter återvinns.
 • Vi har miljövänliga transporter
  Derome har ca 80 egna fordon. 75 procent av dessa transporter görs på helt fossilfria drivmedel.
 • Derome är ekonomiskt stabilt
  Vi agerar långsiktigt och företagskulturen förordar resurssnålhet, miljömedvetenhet och enkelhet.
 • Vi äger 1,5 vindkraftverk.
 • Vi erbjuder våra huskunder möjlighet att installera solceller.
 • Vi producerar biobränsle som vid förbränning ger lika mycket energi som behövs för att driva 35 Deromekoncerner.
 • Samtliga anställda får miljöutbildning.
 • Vi samverkar med skolor för utbildning, praktik och examensarbeten.

 

Produkten har lagts i kundvagnen