Energieffektiva, miljövänliga hus | A-hus
Hoppa till innehållet

Energieffektiva hus från A-hus

Alla hus som kommer från A-hus är energieffektiva hus och tillverkas både med hänsyn till miljön och din plånbok. Klimatsmart boende är ett begrepp som ligger i tiden och innebär en lägre energikostnad och minskad miljöpåverkan. Att husbyggsatsen är klimatsmart innebär att du får en hög boendestandard med låg energiförbrukning.

Vi har valt att fokusera på  att skapa ett välisolerat och tätt klimatskal för att du som kund ska få en låg energiförbrukning - ett energieffektivt hus. Klimatskalet består av lågenergifönster, dörrar, väggar, golv och tak. Genom att erbjuda ett bra klimatskal hjälper vi också dig att göra en välanpassad investering för framtida alternativa energikällor.

Vi har lyckats pressa ner energiförbrukningen i våra hus genom en större mängd isolering i väggar, tak och i grunden. Vi sätter in lågenergifönster och har en bra värmeåtervinning. En annan viktigt faktor för att få energieffektiva hus och en låg energiförbrukning är en tät konstruktion. För att minska luftläckaget har vi en väl genomtänkt placering av plastfolien och ett vindskydd som gör klimatskalet vindtätt.

Smart 3-skiktskonstruktion

En kraftig och tät väggkonstruktion som håller ditt hus varmt och skyddar från fukt utifrån är A och O när du skall bygga hus med god energiprestanda och lång livslängd. Därför har vi tagit fram en av marknadens bästa energiväggar där det välplacerade obrutna isoleringskiktet (se bild nedan) ger minimalt med köldbryggor och en fuktskyddad stomme där plastfolien ger en god luft- och ångtäthet.

Energiväggens uppbyggnad: Klimatskal_uppbyggnad.jpg

1. 22 mm träfasad
2. 28 mm spikläkt
3. 50 mm fasadskiva/isolering
4. Vindduk
5. 170 mm regel + isolering
6. 0,11 mm plastfolie
7. 45 mm regel + isolering
8. 11 mm OSB-skiva
9. 13 mm gips

Vårt klimatskal består bland annat av:

- 500 mm lösullsisolering i vindsbjälklag
- 300 mm isolering i platta på mark
- Energieffektiva fönster, U-värde 1,0

Fler fördelar med ett bra klimatskal

- Du får ett framtidssäkert klimatskal som passar med framtida uppvärmningssystem och energikällor, som garanterat kommer att kräva ett bra klimatskal. Man kan göra mycket med ett hus vid en renovering men ingrepp i konstruktionen är svårare att ändra.
- De flesta hus som har andra uppvärmningsmöjligheter har inte detta klimatskal och framtida möjliga val begränsas.
- Mer och tyngre isolering är ljuddämpande.
- Vår energieffektiva 3-skiktsvägg fyller också en estetisk funktion då den skapar djupa vackra fönsternischar.

Läs mer i vår folder "Ditt energieffektiva A-hus"