Bygga passivhus, lågenergihus | A-hus
Hoppa till innehållet

Passivhus – miljö- & kvalitetscertifikat

A-hus är miljöcertifigerad enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001.

A-hus miljöcertifiering

A-hus är granskats och godkänts av SP Certifiering och har fått en miljöcertifering enligt SS-EN ISO 14001:2004.

ISO 14001 utgör grunden för fastställande av miljöledning och kan användas i alla typer av organisationer och industrier. Meningen med ISO är att den ska kunna användas på olika typer av företag som har olika stor miljöpåverkan och miljöbelastning. Ett av kraven är att bästa möjliga teknik ska användas där det är ekonomiskt möjligt och lämpligt.
Läs mer om A-hus och Deromegruppens miljöpolicy här.

A-hus kvalitetcertifiering

A-hus är granskat och godkänt av SP Certifiering och har fått en kvalitetcertifering enligt SS-EN ISO 9001:2004.

ISO 9001 är en internationellt accepterad standard som handlar om att organisationen ska utgå ifrån kundernas behov och se över de interna arbetssätten för att minska kostnaderna.

ISO 9001_ISO14001_blå_bakgr

A-hus och passivhus

A-hus har fått certifikat för en ny spännande lösning för passivhus i Europa.

Certifikat_ISO9001_tom2017.jpg

Certifikat_ISO14001_tom2017.jpg

 

Produkten har lagts i kundvagnen